Onze
speerpunten

Voeg de daad bij het Woord
Voeg de daad
bij het Woord
De Bijbel
het kompas
Lees meer
Dijk van een veiligheid
Dijk van een
veiligheid
Ruimte
voor de rivier
Lees meer
Ruimte voor de boeren
Ruimte
voor de boeren
Lang leve het
boeren(gezins)bedrijf!
Lees meer
Efficiënt  en doelmatig
Efficiënt
en doelmatig
Kostenbeheersing
en lastenverlichting
Lees meer
Bewaar de menselijke maat
Bewaar de
menselijke maat
Een samenleving met
een menselijk gezicht
Lees meer
Schoon water natuurlijk
Schoon water
natuurlijk
waterkwaliteit
en natuurbescherming
Lees meer
Geen verval in afval
Geen verval
in afval
Duurzame
techniek
Lees meer
Flexibiliteit in ruimtelijke planning
Flexibiliteit in
ruimtelijke planning
Geef de overheid meer
vrijheid in Ruimtelijke Ordening
Lees meer
Goed rentmeesterschap
Goed
rentmeesterschap
Geen roofbouw
op de schepping!
Lees meer

Onze mensen voor
Rivierenland

#1 Goos den Hartog

Ik ben Goos den Hartog, 54 jaar oud, getrouwd en woonachtig te Ochten. In het dagelijks leven ben ik ondernemer en actief in de productie en verkoop van tilsystemen voor de gezondheidszorg. Sinds 1995 ben ik bestuurslid van het waterschap en vanaf 2013 ben ik actief als heemraad oftewel lid van het dagelijks bestuur. Daarnaast ben ik bestuurslid van In de Rechte Straat (IRS) te Apeldoorn; een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen in binnen- en buitenland bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie.

#2 Peter Aanen

Ik ben Peter Aanen, 69 jaar, getrouwd, vader van 6 kinderen en opa van 11 kleinkinderen en ik woon in Meerkerk. Vanaf 1990 zit ik voor de SGP in de waterschapsbesturen. Tot 2005 bij het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Na vorming van waterschap Rivierenland was ik lid van het Algemeen Bestuur van dat Waterschap. Van 1986 tot 1998 was ik gemeenteraadslid van Zederik, waarvan 8 jaar als wethouder. Als steunfractielid ben ik nog steeds actief betrokken bij het gemeenteraadswerk. Ook ben ik bestuurslid van de GA Zederik.

#3 Gerard Vos

Ik ben Gerard Vos, getrouwd en woonachtig te Nederhemert (N), een plaats in de Bommelerwaard. In het dagelijks leven ben ik ondernemer in de land- en tuinbouw en heb ik een makelaarskantoor in Nederhemert. Tevens ben ik voorzitter van plaatselijke basisschool De Wegwijzer en penningmeester van de PKV te Nederhemert. Sinds 2012 ben ik burgercommissielid van het waterschap.

#4 Dert Vlaander

Ik ben Dert Vlaander, 54 jaar oud, getrouwd en woonachtig te Wijk en Aalburg. Ik ben projectleider vastgoed bij de gemeente Gorinchem. Verder ben ik actief als fractievoorzitter van de SGP te Aalburg. M’n hobby’s zijn: het voorzitterschap van de HSSN - een stichting die zich inzet voor het behoud van historische sluizen en stuwen - en smeden; even de gedachten verzetten en creatief bezig zijn.

#5 Bas de Groot

Mijn naam is Bas de Groot. Ik ben 38 jaar, getrouwd en de trotse vader van twee zoons. Ik ben geboren en getogen in Molenaarsgraaf. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als bouwmanager. Vanaf maart 2010 ben ik lid van de gemeenteraad van de gemeente Graafstroom en nu zit ik in de gemeenteraad van Molenwaard. Dit omdat ik het politieke spel voor geen goud zou willen missen. De portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare ruimte en Milieu liggen me na aan het hart. Ik ben iemand met een hart voor jongeren. Dat vertaalt zich ook naar de politiek: De starterslening is bijvoorbeeld helemaal mijn ding.

klik hier voor meer informatie over Waterschap Rivierenland

Onze mensen voor
Vallei & Veluwe

#1 Henk van der Wind

Ik ben 55 jaar en woon en werk met mijn gezin op een melkveehouderijbedrijf in Maarsbergen. Het waterschap is altijd van groot belang geweest voor de agrarische sector en zal dat in de toekomst ook blijven. Het waterschap heeft de laatste tijd gewerkt aan een langetermijnvisie. De komende jaren zal hierop gekoerst worden. Graag wil ik dat doen met een dosis nuchter boerenverstand. We zullen ons, met het besef van onze roeping tot Bijbels rentmeesterschap, blijvend richten op de kerntaken van ons waterschap.

#2 Bert van Vreeswijk

Mijn waterschapservaring heb ik in de afgelopen zeventien jaar opgebouwd. Eerst in waterschap Vallei en Eem, later - vanaf 2013 - in Vallei en Veluwe. Ik sta voor een transparant beleid en ga voor de laagste kosten voor de burger, waarbij de kosten voor waterschap en gemeenten samen het uitgangspunt vormen. Bij een afweging van belangen moeten deze eerst op een rijtje worden gezet en daarbij moeten we serieus elkaars belangen bevorderen. Daarbij dienen we ons uiteraard te houden aan wet- en regelgeving, maar indien nodig streven we aanpassing na. Altijd geldt: afspraak is afspraak.

#3 Lambert Polinder

Mijn naam is Lambert Polinder. Ik ben getrouwd en mijn vrouw en ik hebben drie kinderen in de leeftijd van acht tot veertien jaar. We wonen in Doornspijk, aan een sloot die sinds kort een C-watergang is. Een goed voorbeeld van deregulering. Ik ben christen en probeer daar inhoud aan te geven door te leven volgens de Bijbel, het Woord van God. Ik ben lid van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet. Ik kom uit een boerengezin, heb een agrarische opleiding aan de CAH Dronten gedaan en ben nu werkzaam als omgevingsjurist bij een agrarisch adviesbureau.

#4 Arnold Versteeg

In 1995 studeerde ik af in technische natuurkunde en bedrijfseconomie. Sindsdien ben ik werkzaam in het bedrijfsleven. In 2003 werd ik raadslid in Ede en vanaf 2011 ben ik fractievolger in de Gelderse SGP Statenfractie. In die hoedanigheid ben ik woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkeling, Water, Wonen en Luchtvaart. Hierbij heb ik bijdrages geleverd op het gebied van Ruimte voor de Rivier, het nieuwe Deltaplan (Deltaprogramma 2015) en Waterkwaliteit.

#5 Tom van de Pol

Ik ben Tom van de Pol, 34 jaar oud en ik woon in Apeldoorn. Ik ben getrouwd met Ronella en samen hebben we vier kinderen. In Nederland is het zo normaal dat we de kraan opendraaien en er schoon drinkwater uit komt. Dit is niet voor iedereen gewoon! In het buitenland heb ik gezien hoe het ook compleet anders kan zijn Het is nodig dat we op een verantwoorde wijze omgaan met water. Water is een onderdeel van de schepping en het is onze taak om aan de schepping te bouwen en deze te onderhouden. De SGP geeft hier binnen het waterschap invulling aan!

De
verhalen

Wietse Blok

Wietse Blok • Voorzitter van SGPJ Alblasserwaard

Als inwoner van de mooie gemeente Molenwaard weet ik hoe belangrijk de waterschappen zijn. In onze landelijke en waterrijke gemeente staan namelijk de molens van Kinderdijk. Een mooi stukje erfgoed waar we trots op moeten zijn! Molens die er jaren voor gezorgd hebben dat de inwoners van de Alblasserwaard droge voeten hadden. De SGP wil er voor zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden! Lees meerDesign by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio